โคโรน่า

ระวัง โคโรน่า แต่อย่าตื่นตระหนกสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าชนิดใหม่ (Novel Coronavirus หรือ 2019-nCoV) ที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมเพราะแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกขณะ แต่เราทุกคนมีหนทางที่จะ ป้องกันตัวเราเองจากการติดเชื้อ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดสวมหน้ากากล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เป็นประจำ และหากมีไข้ให้ไปพบแพทย์ทันที

สำหรับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกจนถึงช่วงเย็นของวันที่ 26 มกราคม 2020 เวลาประเทศไทยมากกว่า 2 พันคนเสียชีวิต 56 คนเสียชีวิต

ในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 หลังจากรายงานครั้งแรกของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2562 พบว่าจนถึงปัจจุบันฝ่ายควบคุมโรคยืนยัน การปรากฏตัวของ 8 คนที่ติดเชื้อไวรัสนี้ในประเทศไทย

(ไม่รวมกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดศรีสะเกษที่ต้องรอการยืนยันอีกครั้ง) คือ 7 คนจีนและ 1 คนไทยทุกคนมาจากหวู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งเหลือ 5 คนที่เหลืออยู่ในความดูแลของแพทย์เพียง 3 คนเท่านั้น – ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

โคโรน่า

Watch out for Corona, but don’t be alarmed about the new Novel Coronavirus epidemic (2019-nCoV) that causes pneumonia, because even though the number of people infected and the deaths is increasing every moment. But we all have a way to Protect ourselves from infection. By avoiding being in a crowded place, wearing a mask, wash your hands regularly with soap And if you have a fever, see a doctor immediately.

For the situation of a new strain of the corona virus around the world until the evening of 26 January 2020, when Thailand has more than 2 thousand people died, 56 people died.

While the situation in Thailand, relevant parties have monitored and monitored since January 3, 2020, after the first report of a new strain of the corona virus since late 2019, found that to date, the disease control confirmed. The presence of 8 people infected with this virus in Thailand.

(not including the case of Chiang Mai and Si Sa Ket provinces that have to wait for confirmation again) is 7 Chinese people and 1 Thai people, all are from Wuhan, China, which until now Until only 5 people were left with only 3 doctors under surveillance – no deaths.

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google

ใส่ความเห็น