นรกแห่งพันธนาการ – เรือนจำกลางบางขวาง

คุก เรือนจำกลางบางขวาง ก่อตั้งมา 72 ปีโดยมีคดีสำคัญ วนเวียนอยู่ในหลายสิบชั่วอายุคนเริ่มต้นการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าตั้งแต่ปี 1935 จนถึงปัจจุบัน นักโทษ 319 คนถูกประหารชีวิตนักโทษชาย 316 คนและนักโทษหญิง 3 คน การประหารชีวิตแบบกำหนดเป้าหมายได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545

ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีศรีศักดิ์มากเพียงใดหลังจากเดินเข้าไปในประตูคุกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนอกเหนือจากการถูกล่ามโซ่ตลอดการคุมขังคำสรรพนามต่อหน้าชื่อ นช. จะถูกนำมาใช้เรียกขานสำหรับนักโทษที่ ไม่มีอิสระและอาจไม่รอดจากดินแดนแห่งดินแดนลึกลับนี้

เรือนจำบางขวางแบ่งออกเป็น 14 แดน  แต่ ณ นาทีนี้ จะขอกล่าวถึงแดน 1 ซึ่งควบคุมนักโทษประหารและจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้น .. เบื้องหลังชีวิตนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยศาลเวลาที่เหลือคือการมีชีวิตอยู่เพื่อ ฆ่าเวลา ก่อนที่จะถูกนำไปสู่โทษประหารชีวิตแดน 1 โดดเดี่ยวและหดหู่

ไม่มีแม้แต่กิจกรรมสันทนาการหรือความหวังที่จะรอชีวิตที่เหลืออยู่ของเชลยแห่งความตาย คุกบางขวางเป็นเหมือนคำสาป ที่จะกลายเป็นดินแดนสนธยามาเป็นเวลานานจนถึงทุกวันนี้

เรือนจำกลางบางขวาง

Prison Bangkwang Central Prison was established 72 years with important cases. Hundreds of generations have started shooting at targets since 1935. To date, 319 prisoners have been executed, 316 male prisoners, and 3 female prisoners. Targeted executions concluded on December 11, 2002

Regardless of the size of the offender, after entering the prison gate in some way, apart from being chained throughout the detention, pronouns in front of the Ngor name will be used colloquially. For the prisoners that There is no freedom and may not be spared from this mysterious land.

Bang Khwang Prison is divided into 14 regions, but at this moment I will only mention Dan 1, which controls the death row prisoners and only life imprisonment .. Behind the life of the prisoners sentenced to death by the court, the remaining time is to live. To kill time before being led to the death penalty. Dan 1, lonely and depressed.

There is not even a recreational activity or hope to wait for the remaining lives of the captives of the dead. Bang Khwang prison is like a curse. That will become a twilight land for a long time to this day.

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google