ไปเข้าค่ายเจอผี

ในวันเข้าค่าย ไปเข้าค่ายเจอผี เวลาประมาณ 11.45 น. ในตอนกลางคืนเราชวนพวกเพื่อนของเราเพื่อไปขออาจารย์ไปห้องน้ำ ตามปกติเมื่อออกจากห้องน้ำเราเห็นครีมยืนสั่นขา เฮ้เกิดอะไรขึ้นกับครีมเราเลยเอ่ยปากเพื่อที่จะถามเพื่อนว่าเพื่อนเป็นอะไรตอนนั้นยังไม่ได้คิดหรือวิตกกังวลอะไร

ครีมบอกว่าคุณดูที่ชั้น 3 อาคาร 4 ดีเราเงยหน้าขึ้นมองเด็ก ๆ ผู้หญิงประมาณ 15 ปีที่ใบหน้าที่น่ากลัวหันมาหาเรา ณ จุดนี้เราไม่สามารถพูดอะไรได้ เมื่อพลอยอาโออิออกมาเราชี้ไปที่ตึก 4 แล้วถามว่าเฮ้ พวกคุณชอบฉันเหรอ และมันก็บอกว่าเอ่อ …

พลอยไม่กลัวผีบอกว่ามันอาจจะเป็นคน เราบอกว่าชาวบ้านทำให้คุณ? เขาลงมาทำกิจกรรมทั้งหมดด้านล่างและอธิษฐานเพื่อขอให้เขาไปสวรรค์ บุญก็หายไป เขาหายไปแล้ว เราบอกผู้อาวุโสและบอกว่ารุ่นพี่หัก วิญญาณยังคงไหลเวียน

ไปเข้าค่ายเจอผี

At around 11:45 am at night we invited our friends to ask the teacher to go to the bathroom. As usual, when leaving the bathroom, we saw cream standing, shaking legs. Hey, what happened to the cream? So I spoke to ask my friends what they were doing, I didn’t have any thoughts or concerns.

Cream said that you look at the 3rd floor, building 4. Good. We looked up at the girls for about 15 years. The scary face turned to us. At this point, we can’t say anything. When Ploy Aoi came out, we pointed to Building 4 and asked, Hey. Do you like me? And it says, uh …

Ploy is not afraid of ghosts, saying that it may be a person. We say that the villagers make you? He came down to do all the activities below and prayed for him to go to heaven. The merit was gone. He disappeared. We told the elders and said that the seniors broke. The spirit still flows.

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google