ผีลูบหัว

เรื่อง ผีลูบหัว นี้เกิดขึ้นประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในเวลานั้นพวกเราอยู่ในปีที่ 1 ฉันได้ยินมาว่ามีผีจำนวนมากในมหาวิทยาลัย ในฐานะบุคคลที่กลัวผีฉันจึงบอกให้แม่ของฉันพักในหอพักข้างนอก เราอยู่ในหอคอยคนเดียว หอพักมีต้นไม้ที่ร่มรื่นและร่มรื่นและในหอพักเดียวกันมีเพื่อนร่วมห้องประมาณ 2-3 คนพร้อมห้องเดียวเพียงสองเดือน หรือหนึ่งเทอมแล้วย้ายออกเราแค่คิดว่าเพราะกฎของหอพักแม้ว่ามันจะเป็นหอคอยด้านนอก แต่ถ้ากลับไปช้าก็ยาก ต้องโทรหาแม่บ้านเพื่อเปิดประตูเท่านั้น

คืนหนึ่งในช่วงฤดูฝนเมื่องานเสร็จแล้วให้ปิดไฟแล้วเตรียมเข้านอน ในขณะที่เขาหลับไปด้วยมือที่ไม่รู้จักแตะศีรษะเราเราเย็บตั้งแต่หัวจรดเท้ากลัวและกลัว แต่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ชั่วร้าย เพราะมือนั้นค่อยๆตบหัวเบา ๆ คล้ายกับกล่อมให้เรานอนหลับ แต่ยังคงอยู่ในหอพักอีก 3 ปี เมื่อปีที่ 4 ย้ายไปที่หอพักใหม่เพื่อน ๆ จากคณะเข้ามาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรู้หรือไม่ว่ามันได้ออกมาตั้งแต่เทอมแรกเพราะฉันได้พบกับผี? เห็นว่าเราย้ายหอพักดังนั้นก็กล้าบอก

ผีลูบหัว

This happened about 10 years ago. At that time, we were in Year 1. I heard that there are many ghosts in the university. As a person who was afraid of ghosts, I told my mother to stay in a dormitory outside. We are in the tower alone. The dormitory has trees that are shady and shady, and in the same dormitory there are about 2-3 roommates with a single room for just two months. Or one term and moving out. We just think that because of the dormitory rules, even if it is an external tower But if going back slowly is difficult Must call the housekeeper to open the door only.

One night during the rainy season, when the work is finished, turn off the lights and prepare to go to bed. While he fell asleep with an unknown hand touching our head, we sewed from head to toe, scared and scared. But felt that he was not evil Because that hand gently slapped the head gently, as if to lull us to sleep But remained in the dormitory for another 3 years. When year 4 moved to a new dormitory, friends from the faculty came in to talk about it. Did you know that it has been out since the first term because I met with ghosts? Saw that we moved the dormitory, so dare to tell.

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google