ผีลูบหัว

เรื่องนี้ ผีลูบหัว เกิดขึ้นประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในเวลานั้นพวกเราอยู่ในปีที่ 1 ฉันได้ยินมาว่ามีผีจำนวนมากในมหาวิทยาลัย ในฐานะบุคคลที่กลัวผีฉันจึงบอกให้แม่ของฉันพักในหอพักข้างนอก เราอาศัยอยู่ในหอคอยคนเดียว

หอพักมีต้นไม้ที่ร่มรื่นและร่มรื่นและในหอพักเดียวกันมีเพื่อนร่วมห้องประมาณ 2-3 คนพร้อมห้องเดียวเพียงสองเดือน หรือหนึ่งเทอมแล้วย้ายออกเราคิดว่าเพราะกฎของหอพักแม้ว่ามันจะเป็นหอคอยด้านนอก แต่ถ้าจะกลับมาช้าก็เป็นเรื่องยากต้องโทรหาแม่บ้านเพื่อเปิดประตูเท่านั้น

คืนหนึ่งในช่วงฤดูฝนเมื่องานเสร็จแล้วให้ปิดไฟแล้วเตรียมเข้านอน ในขณะที่เขาหลับไปด้วยมือที่ไม่รู้จักแตะหัวเขาเราเย็บจากหัวจรดเท้ากลัวความกลัว แต่รู้สึกว่าเขาไม่ได้เลวร้าย เพราะมือนั้นค่อยๆตบหัวเบา ๆ

คล้ายกับกล่อมให้เรานอนหลับ แต่ยังคงอยู่ในหอพักอีก 3 ปี เมื่อปีที่ 4 ย้ายไปที่หอพักใหม่เพื่อน ๆ จากคณะเข้ามาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมันคุณรู้หรือไม่ว่ามันได้ออกมาตั้งแต่เทอมแรกเพราะฉันได้พบกับผี? เห็นว่าเราย้ายหอพักแล้วก็กล้าบอก

ผีลูบหัว

This happened about 10 years ago. At that time, we were in Year 1. I heard that there are a lot of ghosts in the university. As a person is afraid of ghosts, so I told my mother to stay in the dormitory outside. We live in the tower alone. The dormitory has trees that are shady and shady, and in the same dormitory there are about 2-3 roommates with one room for only two months. Or one term, then move out We only think that because of the rules of the dormitory, even though it is an outer tower, but if going back late, it is difficult Must call the housekeeper to open the gate only

One night during the rainy season When work is finished, turn off the lights and prepare to sleep. While he was falling asleep With an unknown hand touching his head We sewed from head to toe, afraid of fear, but felt that he did not come bad. Because that hand gradually Pat our head gently Similar to lulling us to sleep But remained in that dormitory for another 3 years. When Year 4 moved to a new dormitory, friends from the faculty came in to talk about it, did you know that it has been out since the first term because I met a ghost? Saw that we had moved the dormitory, so dare to tell

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google