เปรต

เปรต เป็นผีตามความเชื่อของคนไทย ร่างกายมีความสูงเท่ากับต้นตาล, ผมยาว, คอผอม, ผิวดำ, ท้องใหญ่, มือเหมือนใบปาล์ม แต่มีปากเหมือนรูเข็ม และเปรตมักหิวเพราะเขากินอะไรไม่ได้เลย ดังนั้นจึงอยากมาขอทำบุญในงานบุญต่าง ๆ

ซึ่งเมื่อได้รับบุญและเกิดใหม่ในชาติหน้าจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะในครั้งนี้คำนี้กลายเป็นคำสาปในภาษาไทยความหมายคน ผู้ที่กำลังหิวโหยการเดินทางโปรดขอให้เขากิน หรือเมื่อมีคนโชคดีมาแบ่งปัน

ความหมายของคำว่า เปรต หมายถึง “ผู้ล่วงลับ” หนึ่งในสัตว์ที่เกิดในเพชรเกษมซึ่งเป็น 1 ใน 4 อำเภอ ญินมีหลายชนิด ตัวอย่างเช่นประเภทหนึ่งเรียกว่า Prattapuppi Viwet เป็นญินที่อาศัยอยู่กับบุญทำหากไม่มีส่วนหนึ่งของบุญที่อุทิศพวกเขามักจะกินเลือดและหนองเป็นอาหาร ความเชื่อโบราณว่าหากใครทำร้ายพ่อแม่ชีวิตต่อไปก็จะเกิดเป็นภูตผีปีศาจ
เสียสละให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือทำบุญให้กับคนตายไม่ว่าจะเป็นเพชรเพชรหรือภู่พลี

Imp is a ghost according to Thai beliefs. The body is as tall as the sugar palm, long hair, thin neck, dark skin, big belly, palm-like hands. But has a mouth like a pinhole And Jinn is always hungry because he can’t eat anything. Therefore, would like to come to make merit at various merit events.

When receiving merit and being reborn in the next life, you will not have to suffer because this time, this word has become a curse in the Thai language meaning people People who are hungry for travel please ask him to eat. Or when lucky people come to share

The meaning of the word “imp means” deceased “. One of the animals born in Petchkasem, which is 1 in 4 jinn districts, has many types. For example, one type called Prattapuppi Viwet is a jinn that lives with merit. If there is no part of the merit that is devoted, they tend to eat blood and pus as food. An ancient belief that if anyone hurts their parents, their next life will be a ghost. Sacrifice for those who have passed away or make merit for the dead, whether diamonds, diamonds or Phupli.

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google