ฝันถึงผี

นี่คือเรื่องราว ฝันถึงผี ของ Mr. Cool (Teiya) จะเป็นประสบการณ์ คำสัตย์สาบาน Mr Teya กล่าวว่า .. ในมหาวิทยาลัยของเราจะมีศาลใต้ต้นโพธิ์ซึ่งเป็นศาลที่มีชื่อเสียงสำหรับคำสัตย์สาบาน นักเรียนที่นี่มักจะสาบานโดยเสนอน้ำสีแดงหรือระฆังดังนั้นจึงถูกเรียกว่า ‘ศาลระฆัง’

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไปปฏิญาณกับศาลระฆังนี้ ในเวลานั้นเราไปศึกษา โปรดทำแบบทดสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีโดยมีคะแนนสูงสุดว่า ‘ถ้าคะแนนดีช้างลูกจะให้น้ำสีแดงให้กับมือ’ เมื่อผ่านช่วงเวลาการสอบผลปรากฏว่าคะแนนดีตามที่ขอ ดังนั้นฉันจึงให้การเสนอขายสีแดงตามที่อยู่ด้านบน

เมื่อคืนนี้ … ชายแก่เข้าฝันแล้วพูดกับฉันว่า ‘มือของคุณอยู่ที่ไหน’

เมื่อตื่นขึ้นมาเราก็ตกใจมาก ฉันไม่รู้ว่าความฝันนั้นคืออะไร หรือเราเพ้อตนเองเพราะฟังดูแปลก ๆ เมื่อเราบอกเพื่อนของเราเพื่อน ๆ ได้รับคำแนะนำให้ไปซื้อมือปลอม เพื่อเสนอทางออกเราลองทำตามดีกว่าไม่มีอะไรจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อเราจะสาบานอะไรก็ตามเราจะระมัดระวังเป็นพิเศษกับคำว่า ..

ฝันถึงผี

ฝันถึงผี – Dream of ghosts

This is the story of Mr. Cool (Teiya) will be an experience. Vow Mr Teya says that .. In our university There will be a court under the Bodhi tree Which is a court famous for vows for vows. Students here often go on vows By offering red water or bells, so it was referred to as ‘the bell court’

One time We went to vow with this bell court. At that time, we went on study. Please take the exam to get a good score, with the top that ‘If the score is good The baby elephant will give the red water to give to the hands’. When passing the examination period, the result showed that the score was good as requested. So I gave the red-offering as it was on top.

It was late that night … With an old man incited And said to me, ‘Where’s your hand?’

When waking up, we were very shocked. I don’t know what that dream is. Or we delirious ourselves Because it sounds strange When we told our friends Friends were advised to go to buy fake hands. To offer a solution We then try to follow Better than nothing From then on, when we were to be vow whatever We will be especially careful with the words ..

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google

Facebook