วิญญาณ

เรื่องของ วิญญาณ คุณกานต์เป็นผู้ส่งเรื่องนี้เรื่องนี้ .. คืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเราเดินทางไปกับเพื่อนและเมามาก หลังจากนั้นทุกคนหยุดที่ห้องของเรารวม 5 คน ทุกคนจะเดินทางต่อไป แต่เราไปไม่ได้ดังนั้นต้องนอนในห้องเรานอนจนกว่าเพื่อน ๆ เมื่อเดินทางกลับเมื่อพวกเขากลับมาพวกเขายังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีเมื่อเราตื่นผู้คนได้ง่ายฉันจึงนอนฟังพวกเขา

จากนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่หลอกเขาให้ใช้ธูปในห้องและพูดสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน เรานอนหลับครึ่งและฟังครึ่ง ฉันไม่รู้เกี่ยวกับมันซักพักซักพัก ทุกคนวิ่งออกจากห้องไป ปล่อยให้เรานอนในห้องคนเดียวเนื่องจากอาการวิงเวียนศีรษะเมาเหล้านอนต่อเนื่อง แต่นอนไม่หลับเพราะเขารู้สึกว่าเขากำลังจ้องมองอยู่เสมอดังนั้นเราคิดในใจว่า ‘ไม่จำเป็นต้องจ้องมองเราไม่ได้เรียก … ‘ และเราก็ผล็อยหลับไป

เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราออกไปหาของกิน เมื่อฉันกลับไปที่ห้องเมื่อเปิดประตูฉันเห็นเงาของเงาที่เหมือนมนุษย์กำลังเดินผ่านเรา .. ตอนแรกฉันสับสนและไม่คิดอะไร อาจเป็นเงาหรืออะไรก็ได้ แต่หลังจากนั้นทุกครั้งที่เรากลับมาที่ห้องเราจะเห็นเงาของชายคนหนึ่งที่เดินผ่านใบหน้าของเราตลอดไป จนกว่าเราจะรู้แล้วว่าสิ่งใดที่อาจเป็นไปได้

วิญญาณ

วิญญาณ – spirit

Khun Kan is the author of this story .. One night, many years ago, we traveled with friends and were very drunk. After that, everyone stops at our room. A total of 5 people will continue to travel. But we can’t go, so have to sleep in our room, sleep until friends on the way back, when they come back, they still tell stories about ghosts when we easily wake up people, so I sleep to listen to them.

Then there was a friend in the group who tricked him into using incense in the room and said the challenge too. We sleep half and listen half. I don’t know about it for a while. Everyone ran out of the room. Let us sleep in the room alone due to dizziness, intoxicated, continue sleeping But couldn’t sleep because he felt that he was always staring. ‘No need to stare at us, not called …’ and we fell asleep.

When waking up in the morning, we went out to find something to eat. When I returned to the room, when I opened the door, I saw a shadow of a human-like shadow walking past me ..

At first I was confused and didn’t think anything. May be shadow or anything But after that, every time we come back to the room, we see the shadow of a man who walks past our faces forever. Until we already know what is possible.

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google

Facebook