ตำนานเสาหลักเมือง

ตำนานเสาหลักเมือง ที่จะบอกคุณบางอย่าง เป็นเรื่องราวที่มีการแลกเปลี่ยนกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีความเชื่อตามประเพณีว่าเมื่อไหร่ที่สร้างเมืองหลวง?

หรือเพื่อสร้างเมืองจะต้องมี ‘เสาหลักของเมือง’ และเสาหลักอันยิ่งใหญ่ของปราสาทจะต้องพาคนที่มีชีวิตเข้ามาในหลุมโดยเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นผู้พิทักษ์ประเทศปกป้องศัตรูและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ผู้ปกครองของประเทศหากพิธีศักดิ์สิทธิ์ . ต้องพาคนที่ชื่ออินชานชายอาจถูกฝังอยู่ในหลุม

บอกว่าการหาคนฝังในหลุมนั้นพิธีจะเดินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ จากนั้นเรียกชื่อใน, ชาน, ชาย, ที่อาจจะโชคไม่ดีที่ตอบสนองต่อจะถูกนำขึ้นมาเป็นอาหารที่ดีและชื่นชมยินดีโดยไม่บอกอนาคตเมื่อวันที่ถูกกำหนดไว้สำหรับพฤติกรรมที่โหดร้ายนี้จะแห่กันไป

เมื่อมีคนมารวมตัวกันจะตัดเชือกให้ปล่อยให้ท่อนไม้ร่วงหล่นลงมาบนยอดเหยื่อให้อยู่ในหลุมเชื่อกันว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้จะกลายเป็นนายถาวรถาวรบางคนทั่วไปได้สังหารทาสของตัวเองในเวลาเดียวกัน ทาง เพื่อใช้เป็นยามหรือสมบัติที่พวกเขาได้ฝัง

ผู้ที่ถูกฝังทั้งเป็นผีคอยดูแลอยู่ทั่วเมือง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นพราหมณ์นักโหราศาสตร์จะไม่ใช้นักโทษที่ลงโทษด้วยความตาย

แต่จะต้องเป็นคนที่มีอายุต่างกันตั้งแต่ผู้สูงอายุจนถึงเด็ก ทั้งหญิงและชายทุกคนต้องได้รับการชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างดีและจะต้องเกิดโหรที่กำหนดหากผู้ชายต้องไม่มีรอยสักผู้หญิงต้องไม่เจาะหู หลังจากสั่งอำลาญาติแล้วจะถูกพาไปที่หลุมญาติจะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทน ตำนานเสาหลักเมือง

ตำนานเสาหลักเมือง

Legend of the city pillar to tell you some. Is a story that has been traded since the Ayutthaya period There is a tradition belief that When was the capital city built? Or to build a city, there must be a ‘city pillar’.

And that great pillar of the castle Must take the living person alive into the hole By believing that they would be the keepers of the country Defend the enemy And prevent

disease occurring to the King, the ruler of the country If the ceremony is to be sacred. Must take someone named In, Chan, Man, probably buried in the hole

Told that finding a buried person in that hole The ceremonies will walk to the various areas. Then called the name In, Chan, Man, probably, who would

Those buried alive to be ghosts watch over the city. Must also have qualifications as brahmin astrologer Will not use prisoners punished with death But must be people of different ages, from the aged to

the children. Both women and men must all be well-off Is praised by the people And must be born astrologer determined If a man must not have tattoos Women must not pierced their ears.

After ordering the farewell relatives Will be brought to the hole The relatives will receive a reward in return.

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google