ครูนาฏศิลป์

ครูนาฏศิลป์ เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพ นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนมักได้ยินเรื่องราวของ “อาจารย์วิภา”

ครูสอนเต้นที่เข้มงวดเข้มงวดและต้องเป็นที่แน่นอน นอกจากนี้เขาเป็นครูที่มีชื่อเสียงด้านการเต้น จนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์ก็ป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล แต่มีความรับผิดชอบและรักในอาชีพ

จากนั้นครูก็หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อฝึกฝนเด็ก ๆ ในการแข่งขันเต้นรำไทย คืนนั้นสภาพของครูทรุดตัวลงเกิดจากยาที่ถูกลืมในห้องเต้นรำ แต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เช้าวันรุ่งขึ้นร่างของอาจารย์วิภาถูกพบในห้องนั้น .. เวลาผ่านไปโรงเรียนต้องการทุบห้องนั้น แต่ทุกครั้งที่มีคนพยายามจะย้ายสิ่งต่าง ๆ จะมีเพลงไทยและผู้คน (หรือผี) เต้นในห้องนั้นทุกวัน !! ครูนาฏศิลป์

จนกระทั่งเขาไม่กล้าย้ายเข้ามาอยู่ในห้องครูของห้องวิภาเต้นรำยังคงอยู่เหมือนเดิม ..

ครูนาฏศิลป์

Dancing teacher

The first story is about a famous government school in Bangkok. Most students in the school often hear stories of “Teacher Wipa”

Dance teachers are strict, strict and must be exact. In addition, he is a famous teacher in dance. Until one day, the teacher became seriously ill to the hospital. But have responsibility and love for the profession.

Then the teacher escaped from the hospital to train the children in the Thai dance competition. That night, the condition of the teacher collapsed resulting in drugs that were forgotten in the dance hall. Unfortunately, no one knows what happened.

The next morning, Wipha’s body was found in that room .. Time passed, the school wanted to smash that room. But every time someone tries to move things, there will be Thai music and people (or ghosts) dancing in that room everyday !!

Until he didn’t dare to move into the teacher room of the Vipha Dance room, remains the same ..

สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาและสาระจาก : Google